ÇİFT LİSE PROGRAM BAŞKANI

Dr. Gülnur Doğanata

Dr. Doğanata lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yine aynı fakültenin “Eğitim Bilimleri Bölümü-Program Geliştirme ve Öğretim” ana biliminde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Dr. Doğanata, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan “University of California, Los Angeles (UCLA)” de doktora programına devam ederek Ph.D. derecesini almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Bunlardan bazıları; University of California, Los Angeles (UCLA); İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Fairleigh Dickinson Üniversitesi (New Jersey) ile afilie İzmir İleri Eğitim Kurumu olarak sayılabilir. Öğretim üyeliğinin yanısıra İstanbul ve Ege bölgesinde bulunan bazı kolejlerde (K-12) kurucu genel müdür olarak çalışmıştır. “Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi”; “Etkili İletişim”; “Çağdaş Öğretim Metotları” gibi konularda orta öğretim kurumlarına yönelik verdiği danışmanlık hizmeti ve seminerler sürmektedir. Pek çok ulusal ve uluslararası projede görev almıştır.

Bu projelerden bazıları aşağıdaki gibidir;
Avrupa Birliği’nin açmış olduğu “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe”si kapsamında kazanılmış, “Çocuklarımızı Kazanalım” isimli proje (2013-2014). Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü” (TÜSSİDE) tarafından yürütülen “Eğiticilerin Eğitimi ve Öğretim Programlarının Geliştirilmesi” projesi (2003). YÖK/Dünya Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olan “Milli Eğitimi Geliştirme-Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi” Projesi(1995-1997). DEÜ- Buca Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen“The World Conference on Teacher Education”, “Öğretmen Eğitimi Dünya Konferansı” (1995). “National Survey of History in the Schools”. A Cooperative UCLA/NEH Research Program, funded by the National Endowment for the Humanities. (1990). Dr. Gülnur Doğanata’nın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde pek çok makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca kitap bölüm yazarlığı ve editörlüğünü yaptığı ya da ortak yazarlı kitapları da mevcuttur.